Til innholdet

FHF utlyser 3,0 mill. kr til utvikling av teknisk løsning for å fjerne emballasje fra frosne blokker av h&g fisk

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901390

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. kr til implementering av FoU innenfor FHFs Prosjekt i Bedrift-ordning (PIB).

Prosessene med avemballering av fryste fiskeblokker foregår fortsatt manuelt. Fryste blokker kan veie opptil 75 kg og det trenges 2 mann per blokk for å utføre operasjonen. Dette er et tungt arbeid og personell som involveres er ofte utsatt for belastningsskader. På grunn av den arbeidskrevende operasjonen ønsker industrien gjennom FHF å utvikle teknologi for å effektivisere og rasjonalisere prosessen. Målet er å utvikle en automatisk løsning for henting av fiskeblokker fra palle, fjerning av emballasje fra fryste fiskeblokker og håndtering av brukt emballasje.

keyboard_arrow_up