Til innholdet

Fremskaffe kunnskap om produksjon av berggylt og rognkjeks av god kvalitet

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om best mulig produksjon av oppdrettet berggylt og rognkjeks med god dokumentert velferd og overlevelse for å sikre en robust og effektiv rensefisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Bruk av rensefisk er utbredt som et kontrollerende tiltak mot lus. Ifølge tall fra Fiskeridirektoratet ble det solgt nesten 37 millioner rensefisk til lakselusbekjempelse i Norge i 2021. Veterinærinstituttet skriver i Fiskehelserapporten for 2021 at fiskehelsepersonell melder om at det fremdeles dør mye rensefisk i matfiskanlegg.

Rensefiskens helse og velferd trengs å styrkes. For å få til det trengs ytterligere kunnskap om optimale produksjons- og miljøbetingelser for å sikre en robust fisk gjennom hele livssyklusen. I den sammenheng trengs mer kunnskap om berggyltens og rognkjeksens biologi og fysiologi, samt kunnskap om ernæring, avl, genetikk og reproduksjon. Det er også fortsatt behov for nye og bedre vaksiner og vaksinasjonsregimer.

FHF har investert betydelig innenfor produksjon av rensefisk. Nye prosjekter må bygge på kunnskap som er bygget opp.

keyboard_arrow_up