Til innholdet

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge årsaken til at skinn løsner fra laks og ørret

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det har fra kjøpere av laks og ørret blitt rapportert om tilfeller der skinnet løsner fra kjøttet av stor fisk under bearbeiding. Feilen har vært rapportert tidligere og det kan vises til variasjoner fra år til år. Dette har vært et tilbakevendende problem særlig på stor fisk i vårmånedene. Feilen kan ha sammenheng med bløt fisk. 

Det er ikke kjent hva som er årsak til dette fenomenet, og det er heller ikke noen fullstendig oversikt over utbredelse og frekvens. Geografisk kan det knyttes til region sør, men det er også rapportert fra andre deler av landet.  

Målet med prosjektet er å kartlegge omfang, geografisk utbredelse og avdekke mulige årsakssammenhenger til kvalitetsutfordringen med løst skinn på laks og ørret.  

keyboard_arrow_up