Til innholdet

Kartlegging av systemer for å holde hval unna ringnot i fiske etter sild

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Innslag av ulike hvaltyper, spesielt knølhval, kan gå inn i not under setting (fangsting) og forårsake stor skade på redskap. I verste fall kan dette føre til neddreping av sild og tapt fangst som følge av at nota blir ødelagt. For å kunne løse problemet må eksisterende og ny teknologi som skremmer bort problemartene testes, Det har enkelte år også vært problemer med stort innslag av sel rundt oppdrettsanlegg. FHF ønsker derfor å få kartlagt hva som finnes av teknologiske løsninger for å holde sjøpattedyr unna fiskeredskap, oppdrettsanlegg og andre installasjoner.

 

Målsetting med prosjektet er å teste teknologi som er utviklet for å skremme hval.

Det betyr bl.a. å fremskaffe en oversikt over og evaluere nasjonal og internasjonal kjent kunnskap, teknologi og erfaringer for å holde sjøpattedyr vekk fra fiskeredskap, oppdrettsanlegg og andre installasjoner.

I tillegg skal prosjektet teste og dokumentere effekt av eksisterende og ny teknologi for å holde hval unna not under fiske etter sild med ringnot.

keyboard_arrow_up