Til innholdet

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk

FHF lyser ut inntil 3. mill. NOK for å utrede hvilke klimagevinster en kan oppnå ved å gjøre endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

Grønn omstilling er den største utfordringen fiskeflåten står foran, og det finnes ingen enkle løsninger. NOU 2023:25 «Omstilling til lavutslipp» fremhever at matpolitikken må trekke i samme retning som klimapolitikken.

Det blir viktig å kunne kartlegge hvilke eventuelle klimagevinster som mulige endringer i spesielt strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene kan gi, der gjeldende regler evalueres i et klimaperspektiv, og hvor det kartlegges potensielle klimagevinster av å gjøre endringer.

Målsetting med prosjektet er å kartlegge potensielle klimagevinster av mulige endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

keyboard_arrow_up