Til innholdet

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk

FHF lyser ut inntil 3. mill. NOK for å utrede hvilke klimagevinster en kan oppnå ved å gjøre endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Grønn omstilling er den største utfordringen fiskeflåten står foran, og det finnes ingen enkle løsninger. NOU 2023:25 «Omstilling til lavutslipp» fremhever at matpolitikken må trekke i samme retning som klimapolitikken.

Det blir viktig å kunne kartlegge hvilke eventuelle klimagevinster som mulige endringer i spesielt strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene kan gi, der gjeldende regler evalueres i et klimaperspektiv, og hvor det kartlegges potensielle klimagevinster av å gjøre endringer.

Målsetting med prosjektet er å kartlegge potensielle klimagevinster av mulige endringer i strukturkvoteordningene, høstingsregelverket og reguleringsforskriftene.

keyboard_arrow_up