Til innholdet

Kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe og dokumentere metoder for kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Det er gjennomført mange studier med sikte på å utvikle og teste alternativer til kobberbasert notimpregnering, men det har i liten grad lykkes å finne like gode, eller bedre, og samtidig miljøvennlige kjemisk baserte midler. Alternativet synes derfor å være gode systemer for kontinuerlig rengjøring av nøtene mens de står i sjøen. Flere slike systemer er under utvikling, og delvis i kommersielt salg, men mangler dokumentasjon av påvirkning på miljø og fisk.

Metoden må dokumenteres å forhindre at begroing bygger seg opp på nøtene og må spyles av. ASC jobber med en revisjon av laksestandarden. Vasking av kobberimpregnert not er i dag ikke tillatt for å sertifisere en lokalitet ihht denne standarden, med unntak av 'lett spyling'. Spyling vil kunne bidra til utslipp av mikroplast – noe som er lite ønskelig. I dag havner det som spyles av i stor grad på bunnen under anlegg som en tilleggsbelastning av organisk materiale på bunnsedimentene, og kan bidra til redusert miljøklassifisering i MOM-systemet. Det er også en utfordring at nesleceller og andre mulig skadelige partikler spyles av nøtene og skader gjellene til oppdrettsfisken, noe som blant annet belyses i det pågående prosjektet Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett (fhf.no).

FHF lyser derfor ut midler for å dokumentere metoder for kontroll med begroing uten negative effekter på miljø og fisk for å:

  • Stimulere til raskere ferdigutvikling og uavhengig dokumentasjon av metoder
  • Redusere miljøbelastning fra næringen
  • Bidra til bedre fiskevelferd og fiskehelse

Målsetting 

Dokumentasjon av nye metoder for kontroll med begroing på oppdrettsnøter uten negative effekter på miljø og fisk med hensyn til:

  • Utslipp av uønskete stoffer inkludert kobber og plast
  • Effekt på bunnsedimenter under anlegg
  • Effekt på fisk (særlig fokus på gjellehelse)
  • Effektivitet og økonomi sammenlignet med tradisjonelle metoder
keyboard_arrow_up