Til innholdet

Kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks

FHF lyser ut inntil 2,0 mill NOK for å utvikle kunnskap og teknologi for et bærekraftig fiske etter pukkellaks.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Pukkelaks (Oncorhynchus gorbuscha) har sin naturlige opprinnelse i nordlige deler av Stillehavet. Russiske forskere har siden 1956 og frem til 2000 tallet introdusert arten til Kolahalvøya i Russland. I dag fanges pukkellaks i hele Norge, helt fra grensen til Russland i nord-øst til svenskegrensa i sør-øst. 

Pukkelaks er stimfisk som både beiter i stim og går opp i elva i stim. Det er en fordel da den lett kan fanges i sjø med allerede klassiske redskap som f.eks ringnot og kilnot. Utfordringene er at det ofte vil være innblanding av andre arter i fangsten, herunder Atlantisk laks, fisken beiter fortsatt (åte sprengt) og den må håndteres raskt og effektivt for å ta vare på kvaliteten, eventuelt låssettes som sei for så å tas vare på. Videre taper laksen seg fort som matfisk etter noen uker i ferskvann, hannene får den klassiske pukkelen og mister kjøttfarge. Sist, men ikke minst er fiske i sjø i enkelte områder strengt regulert. Regelverket vil således kunne bidra til å hindre en hensiktsmessig utvikling av fiske etter pukkellaks. 

Ressursvennlig høsting av pukkellaks vil bidra til økt verdiskaping i sjømatnæringa samtidig som en bidrar til å redusere miljøutfordringene i Norske elver.

Målsetting 

Utvikle kunnskap om hva som skal til for å utvikle pukkellaks til en ressurs.

Delmål:

  • Utrede hvilke fangstmetoder, nasjonalt og internasjonalt, som egner seg best til fisket mht kvalitet og mulighet for skånsom utsortering av Atlantisk laks.
  • Avklare begrensninger og muligheter for fiske etter pukkellaks i sjø
  • Fremskaffe kunnskap om hva som bør gjøres for å bevare kvaliteten på pukkellaks etter fangst.
keyboard_arrow_up