Til innholdet

Kunnskap om sykdomsrisiko og forebygging av genetiske effekter av torskeoppdrett

FHF lyser ut inntil 8 500 000 NOK for å fremskaffe kunnskap om effekter fra etablering av torskeoppdrett.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er økende interesse for torskeoppdrett. Det søkes om etablering av mange nye lokaliteter for torskeoppdrett i sjø.

Etablering av torskeoppdrett vil kunne påvirke miljøet og ville marine bestander. Torskeoppdrett vil også konkurrere om areal i kystsonen. 

Smitte mellom oppdrett av torsk, oppdrett av laksefisk og ville marine bestander kan ikke utelukkes. Det er behov for å utarbeide en kunnskapsbasert risikoanalyse for smitte av ulike sykdommer mellom oppdrettet torsk, andre oppdrettsarter og ville marine bestander.

Genetisk påvirkning fra oppdrettstorsk til villtorsk er også en risiko.

FHF lyser derfor ut en total ramme på 8,5 mill. kroner som skal lede til to separate prosjekter med forskjellige innretninger.


Hovedmål med utlysningen er å fremskaffe kunnskap om sykdomsrisiko og forebygging av genetiske effekter av torskeoppdrett

Det skal adresseres gjennom to delmål:

Delmål 1 med en økonomisk ramme på inntil 5 mill. kroner. 

  • Sammenstille kunnskap om smitte mellom oppdrettstorsk, andre oppdrettsarter og ville marine bestander – med søkelys på betydning av avstand mellom lokaliteter.
  • Fremskaffe nødvendig ny kunnskap om risiko for smitte av ulike sykdommer mellom oppdrettet torsk, andre oppdrettsarter og ville marine bestander.
  • Utarbeide en kunnskapsbasert risikoanalyse for smitte av ulike sykdommer mellom oppdrettet torsk, andre oppdrettsarter og ville marine bestander.

 

Delmål 2 med en økonomisk ramme på 3,5 mill. kroner 

  • Fremskaffe kommersielt anvendbare metoder som kan bidra til å hindre at oppdrettstorsk gyter i merd.

 

En enkeltsøknad kan kun rettes inn mot ett av delmålene.

keyboard_arrow_up