Til innholdet

Kunnskapssammenstilling – Pigmentering av laksemuskel

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til et prosjekt for å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Dårlig innfarging av pigment i laksemuskel er en økende utfordring i norsk laksenæring. Dette har konsekvenser for både produktkvalitet, forbrukeraksept og økonomi. På tross av betydelig forskningsinnsats de siste ti årene, er det fortsatt vanskelig å peke på klare primærårsaker til problemet.
En sammenstilling av tilgjengelig kunnskap og erfaringer over tid vil ha stor verdi for å få oversikt over disse komplekse utfordringene. Det kan også gjøre det mulig å vurdere nyere kunnskap opp mot eldre kunnskap som i ettertid kanskje har blitt glemt eller oversett, slik at man kommer nærmere mulige årsaker til problemet. 

Målsettingen med prosjektet er å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

keyboard_arrow_up