Til innholdet

Logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å utvikle nye og forbedrede logistikkløsninger for frakt av levende snøkrabbe.

Snøkrabbe har vokst seg til å bli en svært interessant kommersiell ressurs. 

På lik linje med kongekrabbe har det vist seg økonomisk interessant å levere snøkrabben levende. Det finnes imidlertid lite etablert forskning på transport og hold av levende snøkrabbe, fra fangst til marked. 

FHF har etablert et prosjekt som skal utvikle skånsomme og effektive lossesystemer (901919). I fortsettelsen av det er det behov for å utvikle kunnskap og teknologi for videre lagring, transport og pakking til marked. Dyrevelferd vil være et sentralt element i dette arbeidet.


Målsetting med utlysningen er å utvikle kunnskap og teknologi for effektiv og skånsom lagring, pakking og transport av levende snøkrabbe.

Mulige teknologier og metoder for skånsom og effektiv lagring, pakking og transport av levende snøkrabbe skal kartlegges

To – tre teknologiske løsninger skal testes ut

Overlevelse og velferd v/ ulike transportløsninger skal registreres og analyseres

Forslag til «beste praksis» for frakt av levende snøkrabbe skal utarbeides

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt med varighet 2 år

Prosjektet skal kun omfatte levende snøkrabbe og det skal gjennomføres i tett samarbeid med industri og flåte som jobber med levende snøkrabbe.
Søknader som har med intensjonsavtaler om samarbeid med næringa prioriteres.

Prosjektet bør kobles opp mot pågående prosjekt 901919

 

keyboard_arrow_up