Til innholdet

Miljøvennlige materialer i line- / autolinefisket

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til å utvikle, teste og validere nye materialer i line-, autolinefisket innenfor FHFs PIB-ordning.

Fiske med langline bidro i 2022 med 22.4% av landingene av torsk og torskeartet fisk og utgjør i så måte en viktig del av råstoffgrunnlaget til den norske hvitfiskindustrien. Vel 70% av disse landingene stammet fra den automatiserte lineflåten (autoline-flåten).

Linefisket er ofte omtalt som et miljøriktig fiske med relativt lite energiforbruk og leveranser av fisk som holder den ypperste kvalitet. Redskapet er satt sammen av materialer som primært er laget av petro-baserte syntetiske fibre som terylen (polyester; PES) og nylon (polyamid; PA) som foruten å bidra til marin forsøpling også gir opphav til mikroplast dersom de tapes i naturen.

Det er behov for å finne frem til, og teste ut mer miljøvennlige biopolyester materialer for å unngå eller redusere marin plastforsøpling som følge av tap av redskap i linefisket.

Målsetting med utlysningen er å utvikle og teste alternative materialer til forsyn.

Prosjektet vil ha flere delmål:

  • Utvikle slitesterke biopolyester forsyn.
  • Teste og modifisere biopolyester forsyn til å ha minst like gode mekaniske egenskaper enn standard polyester forsyn.
  • Teste forsyn i kommersielt linefiske, både om bord på autoline- og kystlinefartøy.
  • Utarbeide presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten.
keyboard_arrow_up