Til innholdet

Modellering og simulering av produksjonsprosesser i sjømatnæringa

FHF lyser ut inntil 10. mill. NOK for å utvikle simuleringsverktøy rettet mot singulering av torsk og hyse for mating av grader.

Modellering og simulering av automatiserte produksjonsprosesser kan bidra til å redusere kostnader i utviklingen av effektive robotbaserte automatiserte produksjonskonsepter og -systemer ved at en kan optimalisere design og minimere behovet for fysiske prototyper eller omfattende testing.

Det er gjort noe forskning på simulering innenfor fiskeri og havbruk, men bruken av simulering i industrien begrenser seg til typiske ingeniøroppgaver som styrkeberegning med FEM-analyser eller strømningsberegninger med CFD-analyser.

Felles for all den tidligere forskningen er at fokuset ikke har vært på å utvikle digitale fisker som har samme karakteristikker og oppførsel som ekte fisk – de er myke, fleksible og har variabel størrelse/vekt.

Det har heller ikke vært fokusert på å utvikle en teknologiplattform som kan brukes til å teste ulike caser, men heller vært fokusert på å forske på en enkeltstående forskningsproblematikk.

 

Målsettingen med utlysningen er å utvikle simuleringsverktøy rettet mot singulering av torsk og hyse for mating av grader.

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt med en varighet over 2-3 år.

Det vil være flere delmål i et prosjekt.

Det skal utvikles modeller av enkel fisk – torsk/ hyse
Det skal utvikles modeller som beskriver interaksjon mellom flere fisk
Det skal utvikles modeller som beskriver interaksjon av flere fisk og utstyr
Det skal utvikles en åpen teknologiplattform for simulering av produksjonsprosesser

 

keyboard_arrow_up