Til innholdet

Morfologiske kjennetegn som skiller mellom rømt oppdrettsfisk og vill laksefisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. kroner for å oppdatere kunnskapen om morfologiske kjennetegn, og utvikle forslag til omforente kriterier for å skille mellom rømt oppdrettsfisk og vill laksefisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene overvåkes i dag gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram. Aktuelle datakilder er drivtellinger, kameraovervåking, tilbakemeldinger fra ulike former for fiske eller overvåking av fisketrapper.

Felles for alle metodene er at datakvaliteten avhenger av at man sikkert kan skille rømt oppdrettsfisk fra vill fisk. Sikker identifikasjon basert på ytre kjennetegn er også avgjørende for å kunne gjennomføre målrettede utfiskingstiltak ved rømming.

Det er behov for å oppdatere kunnskapen om morfologiske kjennetegn på ulike former for laksefisk, og å sette felles kriterier for hvordan man skiller rømt oppdrettsfisk fra vill fisk.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle forslag til morfologiske kjennetegn som kan brukes som omforente kriterier for å skille rømt oppdrettsfisk fra vill laksefisk. Kriteriene skal være egnet til bruk både for mennesker og som utgangspunkt for utvikling av algoritmer for å identifisere fisk ved hjelp av maskinsyn.

Det skal utarbeides hjelpemidler for opplæring av personell som skal drive med overvåking og gjenfangst av rømt oppdrettsfisk.

Det skal utarbeides hjelpemidler som enkelt kan distribueres og sette sportsfiskere og andre interesserte i stand til å skille mellom rømt oppdrettsfisk og vill laksefisk.

Utlysningen har en øvre økonomisk ramme på 2 mill. og maksimal prosjektvarighet er inntil 2 år. Samlet kostnad og gjennomføringstid vil være en viktig del av konkurransegrunnlaget.

Det tas sikte på å finansiere ett prosjekt.

keyboard_arrow_up