Til innholdet

Nasjonal undersøkelse om forekomst av Anisakis i norsk oppdrettet torsk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å kartlegge eventuell forekomst av kveis i oppdrettet torsk (Gadus morhua).

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Parasitter er vanlige i villfisk fra sjø. Særlig larvene fra enkelte parasittiske rundmarker, eller det som vanligvis bare kalles kveis.

Dersom ubehandlet fisk skal brukes i produkter som er spiseklare for forbrukerne (for eksempel sushi), er det krav om at råvarene skal ha vært fryst (frysekravet). Både EU, Norge og andre land har lenge hatt unntak fra dette frysekravet for oppdrettet atlantisk laks (Salmo salar) fordi det er vurdert at risikoen for at oppdrettslaks inneholder kveis er neglisjerbar. Tidligere gjennomførte prosjekter 900846  og 901045 har dokumentert dette, og vært viktige bidrag til å dokumentere at laksen er trygg når det gjelder parasitter og bidratt til at unntaket for innfrysingspåbudet kan opprettholdes.

Oppdrett av torsk (Gadus morhua) er en raskt voksende næring i Norge, og det vil ha betydning å kartlegge om de samme forutsetninger vil gjelde for oppdrettet torsk.

FHF skal derfor få gjennomført en nasjonal kartlegging av risikoen for Anisakis i på oppdrettet torsk.

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et vitenskapelig grunnlag for dokumentasjon av forekomst av Anisakis i norsk oppdrettet torsk.

Undersøkelsen skal være nasjonal.

keyboard_arrow_up