Til innholdet

Nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for ny kunnskap om nordatlantiske fiskeoljer som fôrkilde for utnyttelse av omega-3 fettsyrer hos oppdrettslaks i sjøfasen

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er knapphet på marine oljer på verdensmarkedet.
Marine oljer er en viktig fôrråvare for laksens helse og robusthet og det sikrer nødvendig innhold av omega-3 fettsyrer i laksefileten.
Nordatlantiske fiskeoljer har høyere konsentrasjon av enkelte lange enumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer på markedet. En slik fettsyre er ketolinsyre, som har vist seg å øke utnyttelsen av de helsefremmende langkjedete omega-3 fettsyrene EPA og DHA i både laks og mennesker.

Siden laks og pattedyr har begrenset evne til selv å produsere EPA og DHA fra forløperen α-linolensyre, kan ketolinsyre derfor være en meget gunstig fôrkilde som kan stimulere til økt syntese og dermed bedre utnyttelse av disse viktige omega-3 fettsyrene.

Tidligere prosjekter har vist positive effekter på EPA/DHA retensjon ved bruk av ketolinsyre i fôret på postsmolt laks.
Dersom resultatene også er gyldige for stor laks under oppdrett i sjø, kan nordatlantiske fiskeoljer fra pelagisk fisk være en verdifull fôrkilde for laksenæringen.

Målsettingen med prosjektet er derfor å fremskaffe kunnskap om hvorvidt langkjedete enumettede fettsyrer fra nordatlantiske fiskeoljer brukt som fôrkilde til oppdrettslaks i sjøfasen kan påvirke egen-syntesen av omega-3 fettsyrer.

keyboard_arrow_up