Til innholdet

Oppdrettslaksens ernæringsbehov for mikronæringsstoffer

FHF lyser ut inntil 20 mill. kroner for å fremskaffe kunnskap om laksens grunnleggende behov for essensielle mikronæringsstoffer.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901834

NB!
Det er gjort en endring i utlysningen, prosjektvarighet er endret fra inntil 3 år til inntil 4 år. Grunnen til endringen er sikringen av næringsnytte gjennom bl.a. nødvendig tid til fôrproduksjon.

De senere årene har laksens behov for viktige essensielle mikronæringsstoffer aktualisert seg gjennom økende utfordringer knyttet til mukosal helse, og da særlig sårsykdommer og gjellelidelser, hvor det også har blitt finansiert en rekke prosjekter.
Likevel er det fortsatt mye som er ukjent når det gjelder laksens behov for mikronæringsstoffer, både hva angår behov under ulike livsfaser og for motstandskraft mot infeksiøse sykdommer og andre stressende intervensjoner, som for eksempel avlusing. Det foreligger noe forskning på ernæringsbehov for mikronæringsstoffer for regnbueørret og en del varmtvannsoppdrettsarter, men mangler utfyllende kunnskap om dette for atlantisk laks.

Målsetting er å fremskaffe kunnskap om oppdrettslaksens grunnleggende behov for essensielle mikronæringsstoffer, som grunnlag for oppdaterte fôrresepter som kan bidra til å styrke fiskens robusthet overfor ulike sykdommer og livsutfordringer.


Det tas sikte på finansiering av inntil 2 prosjekter med samlet økonomisk ramme på inntil 20 millioner kroner.

keyboard_arrow_up