Til innholdet

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 5 millioner NOK for å utvikle teknologi som kan redusere plastutslipp fra snurrevadtau.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

De viktigste fangstredskapene for hvitfisk i Norge er trål, snurrevad, line og garn. 

Plast er en sentral bestanddel i alle redskapstyper og slitasje på redskap i bruk bidrar til plastforsøpling i havet.

Avsluttet FHF prosjektet 901669 viste at biologisk nedbrytbar polyester (biopolyester) var 3-5 ganger mer slitesterk enn standard polyethylen/polypropylen (danline) som brukes i dag i både snurrevadtau og slitematter, og dermed har stort potensiale til å kunne brukes i disse (og andre) redskapskomponenter der slitasje og forsøpling er et problem.

Målsetting med prosjektet er å utvikle, teste og modifisere snurrevadtau som reduserer plastutslipp.

Biopolyester snurrevadtau skal produseres og testes, herunder test av slitasjetoleranse, elastisitet og styrke.
Feltforsøk med standard- og biopolyestermateriale under kommersielle forhold skal gjennomføres.
Reduksjon av plastutslipp over en (helst to) sesong(er) skal kvantifiseres og dokumenteres.
Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utarbeides.

Samarbeid mellom flåte, industri, forskning og forvaltning er ønskelig.

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt.

Varighet av prosjekt skal være 2 år med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.keyboard_arrow_up