Til innholdet

Rensekrav for prosessvann– økonomiske og miljømessige implikasjoner

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å kartlegge økonomiske og miljømessige implikasjoner ved innføring av nytt regelverk for rensing av prosessvann i sjømatnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

EU’s direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra virksomheter gjennom beskrivelse av beste tilgjengelige teknologier som skal gi minst mulig belastning på ytre miljø, bl.a. ved redusert vannforbruk, lavere organisk belastning av avløpsvann og økt energieffektivitet.

Produksjonsbedrifter i sjømatnæringen er blitt pålagt å innføre nødvendige tiltak for å komme kravet i møte.  

Kravet innebærer betydelige økonomiske, teknologiske og organisatoriske tiltak, og det er viktig for hele næringen å få nødvendig dokumentasjon på effektene av de nye rensekravene.    

Det bør gjennomføres dokumentasjon på hvilke miljømessige konsekvenser ulike tiltak vil ha i et større perspektiv.

Målsetting ved prosjektet er å kartlegge hvilke økonomiske og miljømessige implikasjoner innføringen av det nye regelverket vil ha for norsk sjømatnæring.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

keyboard_arrow_up