Til innholdet

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å utvikle og dokumentere alternative varianter av «supersekk» som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

Emballasje er en viktig del av arbeidet i næringen med "det grønne skiftet", å redusere klima-avtrykket og sikre sirkulær økonomi.

For ombordfryst produksjoner brukes i dag i stor grad «supersekk» som er i 2 lag; papir og armert plast.
Denne sekken er ved dagens metoder for resirkulering ikke mulig å resirkulere til papp og plast. Dermed må dagens sekk brennes med negative konsekvenser både for kostnader og miljø.

Det må legges ressurser i å se på alternativer til dagens emballasje. Dette er et område hvor sjømatnæringen kan skape nye muligheter ved å redusere både matsvinn og avfall, redusere CO2 fotavtrykk og oppnå full ressursutnyttelse i alle ledd.

Derfor lyser FHF nå ut midler til dette formålet.

Målsettingen med prosjektet er  å videreutvikle, teste og dokumentere alternative varianter av «supersekk», brukt til ombord produksjon av frossen h&g fisk og rekeblokker, som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering

Prosjektet skal også bl.a.:

-Teste alternativer for å øke resirkuleringsgrad for dagens supersekk uten økte resirkuleringskostnader

-Beregne klimapåvirkning av dagens emballasje i et verdikjedeperspektiv

-Videreutvikle og teste konkurransedyktige alternativer til det eksisterende materialet

-Beregne klimapåvirkning av dagens supersekk opp mot andre materialløsninger med tilsvarende egenskaper

keyboard_arrow_up