Til innholdet

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å utvikle og dokumentere alternative varianter av «supersekk» som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Emballasje er en viktig del av arbeidet i næringen med "det grønne skiftet", å redusere klima-avtrykket og sikre sirkulær økonomi.

For ombordfryst produksjoner brukes i dag i stor grad «supersekk» som er i 2 lag; papir og armert plast.
Denne sekken er ved dagens metoder for resirkulering ikke mulig å resirkulere til papp og plast. Dermed må dagens sekk brennes med negative konsekvenser både for kostnader og miljø.

Det må legges ressurser i å se på alternativer til dagens emballasje. Dette er et område hvor sjømatnæringen kan skape nye muligheter ved å redusere både matsvinn og avfall, redusere CO2 fotavtrykk og oppnå full ressursutnyttelse i alle ledd.

Derfor lyser FHF nå ut midler til dette formålet.

Målsettingen med prosjektet er  å videreutvikle, teste og dokumentere alternative varianter av «supersekk», brukt til ombord produksjon av frossen h&g fisk og rekeblokker, som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering

Prosjektet skal også bl.a.:

-Teste alternativer for å øke resirkuleringsgrad for dagens supersekk uten økte resirkuleringskostnader

-Beregne klimapåvirkning av dagens emballasje i et verdikjedeperspektiv

-Videreutvikle og teste konkurransedyktige alternativer til det eksisterende materialet

-Beregne klimapåvirkning av dagens supersekk opp mot andre materialløsninger med tilsvarende egenskaper

keyboard_arrow_up