Til innholdet

Seleksjon i snurrevad

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik at seleksjon skjer i størst mulig grad på fiskedyp.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901725

Problemstilling 

Stadig større andel av torskefiskeriene gjennomføres med snurrevad. I dette fiske er det påbudt å bruke sekker laget av kvadratiske masker for å unngå fangst av små hyse. Stor andel småhyse i snurrevadfiske forekommer likevel, og flere fiskefelt har vært stengt på grunn av for stor innblanding av undermålsfisk. Havforskningsinstituttet har i tidligere forskningsprosjekt, finansiert av FHF, dokumentert at stor andel av hyse sorteres ut i overflaten med fare for økt dødelighet. Dette vil ikke være etisk forsvarlig over tid, og uten løsninger på denne problemstillingen vil en kunne miste miljøgodkjenning av snurrevadfanget fisk.  

Løsningene må bidra til at seleksjon i størst mulig grad foregår på fiskedyp for å unngå potensiell dødelighet som følge av at fisk sorteres ut i overflaten.

Målsetting 

Å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik at seleksjon skjer i størst mulig grad på fiskedyp.

Delmål:

  • Utvikle metodikk for å kunne skille seleksjon på bunn og i havoverflate.
  • Estimere seleksjon på bunn og i havoverflate for snurrevadsekker av forskjellige dimensjoner (lengde og omkrets).
  • Utvikle et nytt snurrevadsekk-konsept, eventuelt en alternativ seleksjonsinnretning, slik at seleksjon foregår i størst mulig grad på bunn, samt at seleksjonen skal bidra til skarpere seleksjon mht mål-art.
  • Undersøke overlevelsesevne til hyse som tas opp fra fiskedyp til havoverflaten.
keyboard_arrow_up