Til innholdet

Teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle ny eller forbedre eksisterende teknologi for automatisk og effektiv fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet, innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Pelagisk løft har pågått siden 2015 der målet har vært å kunne produsere single-frosset makrellfilet i industriell skala med en kostnadseffektiv kapasitet på et nivå som gjør det mulig å konkurrere med samme produkt produsert i lavkostland.

Ny teknologi er utviklet til formålet, og flere prosesstekniske utfordringer er løst.

En utfordring som har det vært vanskelig å løse er spørsmålet om automatisk fjerning av tykkfiskbein i fileten.

Selv om det er blitt gjennomført 2 prosjekter tidligere med samme tematikk, gjenstår det fortsatt et behov for utviklingsarbeid for å kunne nå målsettingen. 


Mål for prosjektet er å utvikle ny eller forbedre eksisterende teknologi for automatisk og effektiv fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet uten å skade filetens skinnside.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

keyboard_arrow_up