Til innholdet

Teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Utviklingen innen produksjon av makrellfilet i Norge går raskt fremover og flere anlegg er under prosjektering.

Fortsatt er det likevel behov for å øke lønnsomheten i en helårs produksjon ved å redusere enhetskostnadene gjennom økt automatiseringsgrad og økt verdiskaping gjennom økt bearbeiding til forbrukerpakket filet.

Det er et uttalt ønske fra næringen om å utvikle- og/eller tilpasse eksisterende teknologi og prosessoppskrifter for bærekraftig produksjon av forbrukerpakninger av makrellfilet.

Målet med prosjektet er å utvikle ny- og/eller forbedre eksisterende teknologi og produksjonsprosess for bærekraftig videreforedling fra makrellfilet til konsumklare produkter.

keyboard_arrow_up