Til innholdet

Teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

Utviklingen innen produksjon av makrellfilet i Norge går raskt fremover og flere anlegg er under prosjektering.

Fortsatt er det likevel behov for å øke lønnsomheten i en helårs produksjon ved å redusere enhetskostnadene gjennom økt automatiseringsgrad og økt verdiskaping gjennom økt bearbeiding til forbrukerpakket filet.

Det er et uttalt ønske fra næringen om å utvikle- og/eller tilpasse eksisterende teknologi og prosessoppskrifter for bærekraftig produksjon av forbrukerpakninger av makrellfilet.

Målet med prosjektet er å utvikle ny- og/eller forbedre eksisterende teknologi og produksjonsprosess for bærekraftig videreforedling fra makrellfilet til konsumklare produkter.

keyboard_arrow_up