Til innholdet

Teknologi for oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK til utvikling og implementering av teknologi for effektiv oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk innenfor FHFs PiB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiskeskinn utgjør ca. 10% av filetvekten. Fiskefartøy som produserer filet har frem til i dag ikke tatt vare på fiskeskinnet til tross for flere mulige anvendelser.

Økt interesse og etterspørsel etter fiskeskinn til videreforedling gjør at filetproduserende rederier ønsker å ta vare på dette råstoffet.

Utfordringene om bord har vært å samle fiskeskinn effektivt.

Målsetting med prosjektet er å utvikle og implementere en produksjonslinje for effektiv oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk.

keyboard_arrow_up