Til innholdet

Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff 2023–2025

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for å dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restråstoff i norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det aller meste av marint restråstoff blir i dag utnyttet på en god måte. Likevel er det et potensial for å øke utnyttelsesgraden ytterligere, spesielt fra hvitfisksektoren. 

Utfordringen for næringen framover er særlig å ta hånd om det restråstoffet fra hvitfisksektoren som i dag ikke bringes på land og utnyttes.
Da er det behov for gode oversikter over mengder og hvor dette oppstår.
Det er også viktig å ha identifisert hvilke tiltak som mest effektivt kan bidra til økt anvendelse av restråstoffet.

Målet med prosjektet er å analysere tilgang på og anvendelse av marint restråstoff, gi en oversikt over restråstoffindustrien i Norge, analysere varestrøm for anvendelse og identifisere tiltak som kan tilrettelegge for økt anvendelse av det tilgjengelige restråstoffet.

 

keyboard_arrow_up