Til innholdet

Tiltak for å redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dødelighet

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for å bidra til å utvikle tiltak for å redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dødelighet i norsk laksenæring.

For 2023 ble den nasjonale dødelighet beregnet til 16,7% for laks i sjøen. Dette er en økning fra foregående år. Det er store forskjeller mellom ulike produksjonsområder, men også store forskjeller mellom lokaliteter innenfor samme produksjonsområde. Dette viser at potensialet til forbedring er stort.

Laksen behandles i økende grad, særlig på grunn av lakselus. Behandlinger og omfang av disse skaper nye utfordringer for laksen, og håndteringen blir i seg selv et velferdsproblem.

Syk fisk tåler behandling dårlig og gjentatte behandlinger kan føre til velferdsproblemer. Både med tanke på planlegging og som beslutningsstøtte i mer akutte situasjoner er det derfor behov for bedre kriterier for å vurdere behandling og hvorvidt fisk bør behandles eller ikke.

Det er også behov for bedre avbruddskriterier basert på indikatorer som lar seg evaluere underveis i behandlingen.    

FHF har tidligere finansiert en rekke prosjekter reletatert til velferdskriterier.
Eventuell utvikling av nye avbruddskriterier basert på indikatorer som kan observeres i sanntid må bygge på tilgjengelig kunnskap.

Målsetting med utlysningen er å utvikle tiltak som raskest mulig kan bidra til å redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dødelighet i norsk laksenæring.

Prosjekter kan blant annet omfatte følgende problemstillinger:

  • Utvikling av velferds- og produksjonsbaserte kriterier for hvordan fisk bør behandles og når fisk ikke bør behandles.
  • Utvikling av avbruddskriterier basert på indikatorer som kan observeres i sanntid.
  • Utvikling og dokumentasjon som kan forbedre bruken av eksiterende metoder.
  • Beste praksis for risikovurdering på fiskegruppenivå, planlegging og gjennomføring av ulike typer behandlinger.

 

Total ramme for utlysningen er 30 millioner kroner, og FHF har ikke tatt stilling til antall prosjekter.

Tiltak skal raskt kunne iverksettes i næringen og det skal legges vekt på løpende formidling fra prosjektet tilpassede relevante målgrupper

Prosjektene kan ha inntil to års varighet fra oppstart, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

Ved løsningsforslag rettet mot en beste praksis skal prosjektet inneholde tiltak som sannsynliggjør at resultatene tas i bruk.

keyboard_arrow_up