Til innholdet

Tiltak for å unngå skader fra perlesnormaneter på oppdrettsfisk

FHF lyser ut midler til kunnskapssammenstilling og beste praksis for å forebygge og unngå skader fra perlesnormaneter.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) har gitt store skader på fisk langs det meste av kysten denne høsten. Manetene kan gi både sår, gjelleskader og dødelighet. 

Beste praksis for å unngå disse manetene er høyst uklart.

Stopp i fôring og å unngå håndtering er generelle anbefalinger, og ofte er utslakting eneste løsning.

Overvåkning for maneter må på plass og man trenger da kunnskap om hvilke klima, vær, temperatur, strømforhold mm som påvirker forekomsten langs kysten.

Metoder for å kunne fjerne maneter som henger på nota eller flyter i overflaten kan være et tiltak, eller enda bedre stoppe manetene før de kommer til merden.

 

Mål med utlysningen er å utarbeide kunnskapssammenstilling og beste praksis for å forebygge og unngå skader fra perlesnormaneter på oppdrettsfisk  

Prosjektforslag skal rettes inn mot ett eller flere av følgende delmål:

  1. Kunnskapssammenstilling både om perlesnormaneter og andre lignende nesledyr relatert til fiskeoppdrett både i Norge og globalt 
  2. Forebyggende tiltak mot perlesnormaneter
  3. Tiltak for å unngå skader på fisken når man har fått perlesnormaneter inn i anlegg

FHF vurderer at det kan være aktuelt med både mindre og større prosjekter, og har følgelig ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres. Prosjekter som dekker alle 3 delmål er en fordel, men gode prosjekt ideer på delmål b/c alene er også aktuelle.

Utlysningen har åpen økonomisk ramme, og budsjett/økonomi vil være et sentralt vurderingskriterium.

 

keyboard_arrow_up