Til innholdet

Utlysning: 2 mill. for utvikling av system for optimal utblødning og kjøling av råstoff om bord i kystfiskefartøy

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

God utblødning og nedkjøling samt god kontroll på kjølekjeden er avjørende for å sikre kvalitet på fisken. Det mangler gode nok systemer for å sikre dette ombord på kystfiskefartøy, og det adresserer FHF nå.

FHF lyser nå ut 2 mill. kroner  til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for optimal utblødning og kjøling av fiskeråstoff om bord i kystfiskefartøy. Det er løsningen om bord som er i fokus, men prosjektet skal også beskrive hvordan en ubrutt kjølekjede sikres i alle ledd frem mot markedet.

 

keyboard_arrow_up