Til innholdet

Utlysning - økte levendeleveranser av hyse fra snurrevadflåten

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Tidligere prosjekter har synliggjort et betydelig potensiale for økt kvalitet, utbytte og derved lønnsomhet i snurrevadfisket etter hyse ved levendehåndtering og -levering.

Det trengs imidlertid mer kunnskap og FoU-arbeid knyttet til optimalisering, dokumentering og utprøving i kommersiell skala for kunne oppnå kommersielle leveranser.

Derfor lyser nå FHF ut inntil 4 mill. kroner for å øke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadflåten gjennom å bidra til økt overlevelse om bord og optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon.

 

keyboard_arrow_up