Til innholdet

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømatnæringen

FHF lyser ut midler for å utrede de enkelte deler av norsk sjømatnærings posisjon i sirkulærøkonomien

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Sirkulærøkonomi eller sirkulær økonomi, også kalt kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Tenkningen rundt sirkulær økonomi preger store deler av samfunnet, vil prege hvordan samfunnet og forbrukerne vurderer produkter og tjenester og vil prege hvilke rammebetingelser og muligheter for utvikling en sektor har.

Dette er relevant for norsk sjømatnæringen, og for næringen har det naturligvis stor betydning å sikre at virksomheten og produktene tilfredsstiller krav til sirkulærøkonomi.

FHF har i dag prioriteringer og aktiviteter på flere delområder som er direkte bidrag til sirkulærøkonomi i næringen, det gjelder ikke minst marint restråstoff i villfisknæringen og arbeidet med registrering av matsvinn i sjømatindustrien. Det gjelder også sirkulærøkonomi innen havbruk ved identifisering, oppsamling og utnyttelse av biologisk materiale fra utslipp.

Det er nå behov for en kunnskapsstatus i forhold til sirkulærøkonomi innenfor sjømatnæringen. Det er et ønske å fremskaffe en status og hvilke krav som stilles, samt hvordan næringen kan innrette seg for å nå forventninger om sirkulærøkonomi.


Målsetting

Hovedmål:

Utrede de enkelte deler av norsk sjømatnærings posisjon i sirkulærøkonomien, potensial for større verdiskaping og bedre ressursutnyttelse gjennom tilpasning til sirkulærøkonomi, samt identifisere fremtidige utfordringer for næringen knyttet til sirkulærøkonomi.

Delmål:

  1. Fremskaffe en kunnskapsstatus og identifisere pågående FoU relatert til sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.
  2. Hvilke krav stilles i dag og hvilke krav forventes knyttet til sirkulærøkonomi? Av sjømatnæringen selv, forbrukere og myndigheter, andre interessenter (stakeholder).
  3. Hva er status i dag og hvordan skal norsk sjømatnæringen innrette seg for å nå forventninger om sirkulærøkonomi?
  4. Identifisere kunnskapsbehov knyttet til sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.

 

 

keyboard_arrow_up