Til innholdet

Utredning om risikoforhold i den norske fiskeflåten relatert til åpenhentsloven

FHF utlyser inntil 0,7 mill. NOK for å utrede risikoforhold i leverandørkjeden på bransjenivå

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og stiller en rekke konkrete krav til større virksomheter om håndtering av arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Deler av dette vil være vanskelig og lite hensiktsmessig å gjennomføre for den enkelte bedrift. Derfor foreslås det å gjennomføre en overordnet vurdering av typiske risikoforhold i leverandørkjeden på bransjenivå. Denne kunnskapen vil den enkelte bedrift kunne henvise til i sin årlige redegjørelse.

Målet med prosjektet er å gjennomføre en overordnet vurdering av typiske risikoforhold i leverandørkjeden på bransjenivå.

Det skal gis en overordnet beskrivelse av risikobildet for bransjen – egen virksomhet

Det skal gis en overordnet beskrivelse av risikobildet for bransjen –leverandørkjeden

Det skal gis en beskrivelse av beste praksis for en fiskereder(i) mht åpenhetsloven.

Utredningen må omfatte hele den norske fiskeflåten selv om det kun er deler av flåten som direkte omfattes av loven. Dette fordi mindre virksomheter kan bli møtt med de samme kravene fra sine kunder dersom kunden er omfattet av loven.

Det tas sikte på å iverksette ett prosjekt

Prosjektet bør gjennomføres ila 6mnd. med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

keyboard_arrow_up