Til innholdet

Utvikle metodikk for fangst og overføring av makrellstørje for levendelagring

FHF lyser ut inntil 2,5 mill NOK for å utvikle metodikk for fangst og overføring av makrellstørje for levendelagring.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Makrellstørje er en kommersielt viktig art med høyt verdiskapingspotensial. På 1950- og 1960-tallet var Norge en stormakt i fiske etter makrellstørje med årlige fangster opp mot 15 000 tonn. Etter kollapsen på 1980-tallet er bestanden i god forfatning igjen, og den norske flåten har fått en økning i sin kvote fra 34 tonn i 2014 til 315 tonn i 2021. Til tross for god tilgjengelighet av størje har Norge bare tatt deler av den tildelte kvoten.

Makrellstørje kan være krevende å fange grunnet fiskens svømmeevne, og det er vanskelig å anslå stimens størrelse ved hjelp av sonar. Dette kan føre til uønskede store fangster, noe som påvirker kvalitet og pris. Levendelagring vil kunne løse dette problemet ved at fisken blir restituert etter stresset i fangstprosessen. Samtidig muliggjør lagring i merd kontrollert utslakting av enkeltfisk, noe som igjen bidrar til å oppnå jevn høy kvalitet.

Et fremtidig bærekraftig og lønnsomt norsk fiskeri er avhengig av betydelig forskning og utvikling på fangsteffektivitet, kvalitet og markedsføring.

Målsetting 

Utvikle metodikk for fangst- og overføring av makrellstørje for levendelagring.

Delmål:

  • Å utføre en av kunnskap om fangst og levendelagring av makrellstørje/ tunfisk, nasjonalt og internasjonalt.
  • Forbedre mengdeestimering i not ved bruk av akustiske og visuelle metoder.
  • Å utforme redskaper og fangstprosesser som sikrer fiskevelferd og høy overlevelse.
  • Utvikle metodikk for telling, slipping og overføring av fisk fra not til slepemerd.
keyboard_arrow_up