Til innholdet

Utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar

FHF lyser ut inntil 1,5 mill. NOK for å utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Produksjonen av konvensjonelle produkter er fortsatt preget av manuelle arbeidsprosesser. Det ligger et betydelig effektiviseringspotensial i å rasjonalisere forskjellige trinn i prosessene, bl.a. legging av flekket fisk i saltkar.


I 2008 ble det gjennom prosjektet FHF-441014 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri, kartlagt potensielle områder for økt automatisering hos et flertall av saltfisk- og klippfiskprodusenter samt utstyrsleverandører. Sentrale områder var pakking og palletering av klippfisk og saltfisk, mating av flekkemaskin og legging av fisk i saltkar. I den sistnevnte operasjonen er det vanligvis to arbeidere som legger fisk lagvis i et bestemt mønster i kar med salt.

I dag foregår prosessen fortsatt manuelt. Det er et tungt og ensidig gjentagende arbeid som gir HMS-utfordringer, derfor ser næringen behov for nye eller tilpassete systemer som kan rasjonalisere prosessen og gjøre operasjonen mindre arbeidskrevende, samtidig som teknologien kan overføres til andre steg i produksjon bl. annet pålegging / avlegging av tørkerivogner og pakking.

Målsetningen er å utvikle eller tilpasse effektive og automatiserte løsninger for å legge flekket fisk i saltkar i et industrielt mønster.

 

keyboard_arrow_up