Til innholdet

Utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar

FHF lyser ut inntil 1,5 mill. NOK for å utvikle nye effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar.

Produksjonen av konvensjonelle produkter er fortsatt preget av manuelle arbeidsprosesser. Det ligger et betydelig effektiviseringspotensial i å rasjonalisere forskjellige trinn i prosessene, bl.a. legging av flekket fisk i saltkar.


I 2008 ble det gjennom prosjektet FHF-441014 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri, kartlagt potensielle områder for økt automatisering hos et flertall av saltfisk- og klippfiskprodusenter samt utstyrsleverandører. Sentrale områder var pakking og palletering av klippfisk og saltfisk, mating av flekkemaskin og legging av fisk i saltkar. I den sistnevnte operasjonen er det vanligvis to arbeidere som legger fisk lagvis i et bestemt mønster i kar med salt.

I dag foregår prosessen fortsatt manuelt. Det er et tungt og ensidig gjentagende arbeid som gir HMS-utfordringer, derfor ser næringen behov for nye eller tilpassete systemer som kan rasjonalisere prosessen og gjøre operasjonen mindre arbeidskrevende, samtidig som teknologien kan overføres til andre steg i produksjon bl. annet pålegging / avlegging av tørkerivogner og pakking.

Målsetningen er å utvikle eller tilpasse effektive og automatiserte løsninger for å legge flekket fisk i saltkar i et industrielt mønster.

 

keyboard_arrow_up