Til innholdet

Utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner til prosjekter for å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Framtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt system for ressurskontroll. Som en oppfølging av NOU 2019:21

PwC har på oppdrag fra, og i samarbeid med, Fiskeridirektoratet gjennomført en mulighetsstudie for å avdekke hvilke typer merkeløsninger som er relevant for merking og senere sporing av kongekrabbe som omsettes i Norge.

Anbefalingene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for en videre pilotfase for å teste de aktuelle teknologiene i praksis. 
Du finner rapport fra prosjektet og anbefalinger når det gjelder festeanordninger her på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Målsetting med utlysingen er å utvikle gode teknologiske løsninger for ressurskontroll av kongekrabbe, samtidig som det skaffes til veie dokumentasjon som gjør det mulig å utarbeide en fremtidig forskrift om obligatorisk individmerking av kongekrabbe og kongekrabbeprodukter. 

Utlysningen skal lede til uttesting av to forskjellige løsninger:

  • Festeanordningene strips og klistremerker ved bruk av merketeknologien QR-kode i kombinasjon med manuelt lesbart ID-nummer
  • Festeanordningene strips og klistremerker ved bruk av merketeknologien RFID/NFC

Det antas derfor ett eller flere prosjekter fra utlysningen.
Det åpnes også for å teste andre teknologier og festeløsninger.

Målsetting med prosjektene er å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe hvor relevante data kobles til seddel.

 

 

 

keyboard_arrow_up