Til innholdet

Utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner til prosjekter for å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Framtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt system for ressurskontroll. Som en oppfølging av NOU 2019:21

PwC har på oppdrag fra, og i samarbeid med, Fiskeridirektoratet gjennomført en mulighetsstudie for å avdekke hvilke typer merkeløsninger som er relevant for merking og senere sporing av kongekrabbe som omsettes i Norge.

Anbefalingene fra dette prosjektet vil danne grunnlag for en videre pilotfase for å teste de aktuelle teknologiene i praksis. 
Du finner rapport fra prosjektet og anbefalinger når det gjelder festeanordninger her på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Målsetting med utlysingen er å utvikle gode teknologiske løsninger for ressurskontroll av kongekrabbe, samtidig som det skaffes til veie dokumentasjon som gjør det mulig å utarbeide en fremtidig forskrift om obligatorisk individmerking av kongekrabbe og kongekrabbeprodukter. 

Utlysningen skal lede til uttesting av to forskjellige løsninger:

  • Festeanordningene strips og klistremerker ved bruk av merketeknologien QR-kode i kombinasjon med manuelt lesbart ID-nummer
  • Festeanordningene strips og klistremerker ved bruk av merketeknologien RFID/NFC

Det antas derfor ett eller flere prosjekter fra utlysningen.
Det åpnes også for å teste andre teknologier og festeløsninger.

Målsetting med prosjektene er å utvikle og teste merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe hvor relevante data kobles til seddel.

 

 

 

keyboard_arrow_up