Til innholdet

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle og implementere en nedskalert sekkeutløser egnet for den mindre/ minste snurrevadflåten.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Gjennom prosjektet «Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt» FHF-900865 og 901355 «Nedskalering av sekkeutløser» er det utviklet et fangstbegrensningssystem / sekkeutløser som sikrer at en ikke får for store hal. Fangstbegrensningssystemet er per i dag beskrevet i utøvelsesforskriften.

Sekkeutløseren fungerer greit for de største fartøyene i snurrevadflåten, men er uegnet for de minste. Det er derfor behov for å nedskalere størrelsen slik at den går gjennom kraftblokk/ triplex også på de mindre fartøyene.

Målsetting med prosjektet er å utvikle og implementere en nedskalert sekkeutløser egnet for den mindre/ minste snurrevadflåten.

Det kal utformes en kravspesifikasjon og utløser skal modifiseres og kommersialiseres ihht kravspesifikasjonen.

keyboard_arrow_up