Til innholdet

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Havbruksnæringen i Norge er i stadig utvikling.
Fremtidens aktører i havbruksnæringen utdannes i dag, og det er stadig flere som velger utdanning på universitets-/høyskolenivå.

Utdanningsinstitusjonene, særlig på høyere nivå, har en utfordring med at det er mangel på oppdaterte læreverk.

Hvis de tilbys oppdaterte læreverk, gjerne i form av nettbaserte / interaktive verktøy, øker sannsynligheten for de får med seg best mulig oppdatert kunnskap om næringen. 

Målsettingen med utlysningen er å utvikle ett eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruks-næringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

 

keyboard_arrow_up