Til innholdet

Utvikling av morgendagens fiskeredskaper torsk og skalldyr

FHF lyser ut inntil 8.000.000 NOK for å utvikle fremtidens fangstteknologi innen torskesektoren og skalldyr. Utlysningen omfatter ikke trål, snurrevad og garn

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! Tilbakemelding etter evaluering vil bli gitt 6. januar.
FHF er klar over at det i utlysningen var stipulert tilbakemelding 21.12., men for å sikre grundig nok evaluering vil tilbakemelding forsinkes noe.

Torskesektoren:

FHF lyser ut inntil 5.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på 2 – 3 prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd. Prosjekter kan støttes med inntil 2.500.000 NOK per prosjekt.

Skalldyr:

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK til utvikling av passive fiskeredskaper fordelt på 2 – 3 prosjekter som ivaretar fangsteffektivitet, kvalitet og dyrevelferd i fiske etter kongekrabbe og reke. Prosjekter kan støttes med inntil 1.500.000 NOK per prosjekt.

FoU skal bidra til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Innen fagområdet Fiskeriteknologi har FHF derfor prioritert FoU som bidrar til mer energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna.

Målet med utlysningen er å bidra til at det utvikles lønnsom, ressurs- og miljøvennlig fangstteknologi for fiskeflåten innen hvitfisk og skalldyr under 15 meter. Utlysningen omfatter ikke snurrevad, trål og garn.

keyboard_arrow_up