Til innholdet

Utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

FHF lyser ut inntil 8 mill. kroner for utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk ved norske kjøperanlegg

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og veiesystemer i fiskerinæringen ved landing av viltlevende marine ressurser.  

Det vil være både kostbart og ressurskrevende dersom hver enkelt bedrift skal utvikle hardware og software som effektivt kan møte kravene til datafangst, lagring og overføring av veiedata. FHF lyser derfor ut midler til inntil 2 prosjekter for å utvikle og tilpasse vekter- og veiesystemer til både hvitfiskindustrien og de nye kravene fra Fiskeridirektoratet og Justervesenet. Prosjektene skal ha fokus på at den nye løsningen skal oppfylle de nye kravene til lagring og overføring av data fra automatiske veiesystemer.

Intensjonen med prosjektene er at den nye teknologien skal være mest mulig tilpasset sektorielle- og produksjonsspesifikke utfordringer som er typisk for norsk hvitfiskindustri og bidra til reduserte kostnader.

Målet er utvikling eller tilpasning av eksisterende teknologi og software for automatisk veiesystem ved en pilotbedrift for mottak av hvitfisk. Med pilotbedrift menes et kommersielt mottaksanlegg som er representativt for norsk konsumindustri.

Delmål er å utvikle og teste ut løsninger for datafangst, lagring og overføring av veiedata til Fiskeridirektoratet.

Samt å utvikle løsninger for bruk av veiedata ved føring av seddel. Veiedata skal utveksles elektronisk mellom vektsystem og seddelsystem.

 

keyboard_arrow_up