Til innholdet

Utvikling og dokumentasjon av metoder for levering av laks fra dyp drift

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for å utvikle og dokumentere metoder og teknologi som sikrer fiskevelferd og kvalitet ved trenging, lasting og transport av laks direkte fra dyp drift.

Nedsenket not (dyp drift) har vist lovende resultater, spesielt for å forebygge lakselus. Det er dermed stor interesse for å implementere denne produksjonsformen, og omfanget av produksjon basert på dyp drift forventes å øke betydelig.

Metoder og teknologi som gjør det mulig å trenge, pumpe og laste fisk direkte fra dyp drift utgjør et viktig forskningsbehov for videre konseptutvikling innenfor disse produksjonsformene.

Fiskevelferd er det viktigste premisset for all teknologiutvikling innen havbruk, og må ivaretas gjennom disse utviklingsløpene.

Målsetting med utlysningen er å utvikle og dokumentere metoder og teknologi som sikrer fiskevelferd og kvalitet ved trenging, lasting og transport av laks direkte fra dyp drift.

keyboard_arrow_up