Til innholdet

Utvikling og testing av egnet attraktant til kunstig teineagn for snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Bakgrunn

Fiske etter snøkrabbe med teiner har økt i omfang de siste årene og utgjorde 17% av eksportverdien av skalldyr i 2019.

Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Prisene på begge artene har skutt i været de siste årene, noe som svekker lønnsomheten i fiskeriene betydelig. Agnbehovet til en båt som fisker med 10.000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn utgjør ca 500 tonn agn. Flere har forsøkt å utvikle et alternativt agn, men ingen har lyktes så langt. Det viser seg å være svært vanskelig å finne frem til hva det er som trigger krabben til å oppsøke agnet.

Ut fra økonomiske og bærekraftige betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternativt/ kunstig agn. Det er derfor nødvendig å utvikle og teste et alternativt/ kunstig agn som er billigere og like effektivt som det flåten benytter i dag. Første delen av dette arbeidet har fokus på å utvikle riktig attraktant.

Målsetting /Problemstilling

Utvikle og teste egnet attraktant til kunstig teineagn for fiske etter snøkrabbe.

keyboard_arrow_up