Til innholdet

Utvikling og testing av egnet attraktant til kunstig teineagn for snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

Fiske etter snøkrabbe med teiner har økt i omfang de siste årene og utgjorde 17% av eksportverdien av skalldyr i 2019.

Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Prisene på begge artene har skutt i været de siste årene, noe som svekker lønnsomheten i fiskeriene betydelig. Agnbehovet til en båt som fisker med 10.000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn utgjør ca 500 tonn agn. Flere har forsøkt å utvikle et alternativt agn, men ingen har lyktes så langt. Det viser seg å være svært vanskelig å finne frem til hva det er som trigger krabben til å oppsøke agnet.

Ut fra økonomiske og bærekraftige betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternativt/ kunstig agn. Det er derfor nødvendig å utvikle og teste et alternativt/ kunstig agn som er billigere og like effektivt som det flåten benytter i dag. Første delen av dette arbeidet har fokus på å utvikle riktig attraktant.

Målsetting /Problemstilling

Utvikle og teste egnet attraktant til kunstig teineagn for fiske etter snøkrabbe.

keyboard_arrow_up