Til innholdet

Utvikling, testing og godkjenning av system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,8 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901712

Bakgrunn

I siste halvår av 2020 ble det kjørt et forprosjekt med tittelen «Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten». Prosjektet ble ledet av SINTEF Ocean og prosjektgruppen utenom deltagere fra SINTEF bestod av medlemmer i en HMS gruppe som er administrert av Sjøfartsdirektoratet.

Sammendrag forprosjekt:

Formålet med prosjektet var å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetater i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetater ved fall over bord, særlig blant fiskere som er alene om bord. Prosjektet har vist at eksisterende løsninger for nødstopp ikke er utviklet for bruk på fiskefartøy, og at løsninger for automatisk varsling ved over bord ulykker som dekker behovene som er avdekket i forprosjektet, ikke finnes på markedet i dag. Forutsetning for nye løsninger er at yrkesfiskere vurderer de som hensiktsmessige, brukervennlige, godt utprøvd og pålitelige. En teknologisk løsning for varsling bør standardiseres og godkjennes, og det må være en døgnåpen mottaker av varsel fra fiskefartøy. Dokumenter, intervju med fiskere og erfaringer fra relevante aktører er lagt til grunn for anbefalinger til hvordan løsninger for nødstopp og varsling bør utformes. Anbefalingene er presentert som to kravspesifikasjoner, en for nødstopp og en for varsling.

Målsetting

Hovedmål:

Utvikling og testing av et kommersielt system for nødstopp og varsling for kystfiskeflåten.

Delmål:

  1. Undersøke ulike godkjenningsordninger som leverandører må forholde seg til. Fastsette forutsetninger fra nødetater for implementering av et kommersielt varslingssystem (f.eks. oppfyllelse av kravspesifikasjoner for nødstopp og varsling)
  2. Oppdatere kravspesifikasjon for nødstopp i samarbeid med aktive fiskere og systemleverandør (parallelt med utviklingen)
  3. Utvikle en teknisk løsning for nødstopp som samsvarer med kravspesifikasjonen
  4. Oppdatere kravspesifikasjon for varsling i samarbeid med nødetater og systemleverandør (parallelt med utviklingen)
  5. Utvikle en teknisk løsning for varsling som samsvarer med kravspesifikasjon
  6. Fullskalatesting og feilretting hos samarbeidende rederier
  7. Godkjenning hos godkjenningsinstanser, noe som vil være systemutviklerens ansvar.
keyboard_arrow_up