Til innholdet

Dialogmøte om storsmoltproduksjon

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Mai 5, 2022

Start: kl. 13:30
Slutt kl. 16:30

Clarion Hotell & Congress

Trondheim

Påmelding til arrangementet

Dialogmøte om storsmoltproduksjon

Invitasjon til første dialogmøte "Hva er beste praksis for produksjon av stor laksesmolt og hvordan presterer den i sjø?" 5. mai i Trondheim

Dialogmøtet arrangeres rett i etterkant av årets Tekset.

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for produksjon av stor laksesmolt for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Prosjektet er finansiert av FHF og ledes av Nofima i samarbeid med NORCE, BDO, Åkerblå, Fiskaaling, UiB, UiT og Avrik. I prosjektet vil man samle inn og analysere relevante data fra kommersiell produksjon av atlantisk laks fra næringsaktører i Norge, Chile, Canada, Skottland og Færøyene.

Gjennom prosjektet skal prosjektgruppa kartlegge næringens praksis og erfaringer, kombinert med forskning og komme med anbefalinger til produksjon av stor laksesmolt. I dag bruker oppdrettere flere protokoller for produksjon av stor laksesmolt, blant annet med ulik bruk av lysstyring, temperatur, salttilsettinger, fôr og genetikk. I tillegg settes smolten ut i sjø på ulike tider av året, som gjør at smolten møter ulike miljøbetingelser etter utsett. Vår forståelse er at prestasjon ved utsett av stor laksesmolt i sjø varierer, men omfanget av problemet eller årsakene er ikke kartlagt godt nok.

Vi inviterer derfor til dialogmøte med settefiskprodusenter og matfiskprodusenter for å komme i tett dialog med næringsaktører slik at vi kan få innsikt i utfordringer og ambisjoner for stor laksesmolt. Dette er første av i alt 3 planlagte dialogmøter i prosjektet. I dialogmøtene vil prosjektets resultater så langt bli presentert og vi ønsker å oppnå dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som vil danne grunnlaget for anbefaling av en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Hvordan smolten presterer etter overføring til sjø, ut fra størrelse og produksjonsregime, vil være en viktig del av kartleggingen for å gi en anbefaling for beste praksis av produksjon av stor laksesmolt og det er derfor ønskelig at både settefiskaktører og aktører på sjøanlegg deltar i dialogmøtene. Det er viktig med gode produksjonsregimer som resulterer i god prestasjon og velferd og dermed lønnsomhet.

For spørsmål eller innspill i forkant av møtene kan Ellie Johansen kontaktes på e-post ellie.johansen@bdo.no eller telefon 97 98 78 11

NB: Påmeldingsfrist fredag 22. april

Program

keyboard_arrow_up