Til innholdet

Fagdag om nye bærekraftkrav og arealkonflikter

Fagfelt: Villfisk

Avsluttet

Mars 8, 2023

Start: kl. 12:00
Slutt kl. 16:00

Øksneshallen, Myre

Fagdag om nye bærekraftkrav og arealkonflikter

FHF inviterer til fagdag 8. mars på Myre. To viktige temaer skal diskuteres: Nye bærekraftkrav bl.a. rensing av prosessvann, og nye arealkonflikter som følge av både havvind og annen aktivitet.

Fagdagen vil ha fokus på kunnskapsstatus og kunnskapsbehov, det vil bli redegjort fra konkrete prosjekter og FHF inviterer til en åpen dialog rundt de to problemstillingene med fokus på hva slags kunnskapsbehov og kunnskapshull næringen ser.

Fagdagen starter med en enkel lunsj kl. 12 og vil være avsluttet innen kl. 16.

Arrangementet er gratis.

PÅMELDING PROGRAM

12.00 Lunsj

12.30 Bærekraftkrav - rensing av prosessvann

FHFs innsats knyttet til bærekraftkrav.
Hans Petter Næs, FHF

Oppdatering og info om nye krav i EUs utslippsdirektiv (IED-direktivet).
Trude H. Nordli, Sjømat Norge

Teknologi for rensing av prosessvann 901763
og muligheter ved uttak av biologisk materiale fra prosessvann 
Robert Wolff, SINTEF Ocean AS

Kunnskapshull og kunnskapsbehov knyttet til bærekraftkrav.
Diskusjon i plenum

14.00 Kaffepause

14.15 Arealkonflikter

FHFs prioriteringer for sameksistens og arealbruk.
Hans Petter Næs, FHF

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for sjømatnæringen 901749.
Sverre Håpnes, SALT Lofoten AS

Sameksistens mellom fiskeri-og havvindnæringen 901748.
Nils Roar Hareide, Runde miljøsenter

Kunnskapshull og kunnskapsbehov knyttet til sameksistens og areal.
Diskusjon i plenum

 

16.00 Antatt avslutning

 

PÅMELDING

Du finner mer informasjon om skreikonferansen og fagdagen samt påmelding her.

keyboard_arrow_up