Til innholdet

Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt?

Fagfelt: Fiskeri

Avsluttet

April 8, 2024

Start: kl. 10:00
Slutt kl. 11:00

Webinar
Påmelding til arrangementet

Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt?

Hvordan skal næringen kunne ta nødvendige grep for å bidra til utslippsreduksjonene Stortinget har vedtatt?

SINTEF Ocean har samarbeidet med Stakeholder AS og Transportøkonomisk Institutt (TØI) om en rapport for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) der vi belyser mulighetene for reduksjon av CO-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050). Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for hvordan næringen kan ta nødvendige grep for å bidra til de utslippsreduksjoner Stortinget har vedtatt.

Rapporten beskriver mulige teknologier som kan tas i bruk for energieffektivisering og utslippsreduksjon. Den beskriver utviklingen innenfor produksjon og tilgang på biobaserte drivstoff, og det er utviklet et scenariobasert rammeverk for å studere mulige utviklingslinjer for fiskeflåten innenfor tidsperspektivet for studien. Videre er det sett på hvordan restråstoff kan krediteres i forhold til klimagassutslipp, og rapporten har gått inn på problemstillinger knyttet til regelverk og kvotesystem i forhold til energieffektivisering og muligheter for utslippskutt. Rapporten gir klare anbefalinger til endringer i regelverk og kvotesystem.

Foredragsholdere

Anders Valland, forskningsleder hos SINTEF Ocean
Svein Thompson fra Stakeholder
Kenneth Løvold Rødseth fra TØI 

presenterer rapportens hovedfunn og det blir anledning til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonene.

 

Se hele foredraget her:

keyboard_arrow_up