Til innholdet

Presentasjon av prosjekt "Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring"

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Desember 7, 2022

Start: kl. 14:00
Slutt kl. 16:00

Påmelding til arrangementet

Presentasjon av prosjekt "Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring"

Fagrapport fra prosjekt "Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring" ( 901718) skal presenteres 7. desember på et halearrangement etter TEKMAR.

​FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringene. Dette står også sentralt i havbruksnæringens arbeid med bærekraft, som tar utgangspunkt i de FN-målene som det er relevant for næringen å forholde seg til. 

FHF har tidligere finansiert arbeider på karbonfotavtrykk/klimaspor og energiforbruk, gjennomført i 2009 og i 2019, som så på en rekke ulike sjømatprodukter og sammenlignet disse med landbasert kjøttproduksjon. Studiene synliggjorde hvor i verdikjeden bidraget til klimagassutslippet er størst, og hvor i kjeden det ville være mulig å treffe tiltak for å redusere bidraget ytterligere. FHF ser nå behov for at det gjennomføres en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) for å dokumentere utviklingen over tid. Dette vil gi havbruksnæringen dokumentasjon som kan brukes overfor kunder, forbrukere og andre som etterspør slik dokumentasjon og kan også være et bidrag til beslutningsstøtte når næringen skal iverksette tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Den planlagte analysen skal gjennom å benytte sammenlignbare metoder basert på nasjonale og internasjonale standarder gi grunnlag for å se hvordan utvalgte havbruksprodukter presterer over tid. 

Presentasjon av Klimaforavtrykkanalysen for laks ved SINTEF Ocean onsdag 07.12. kl 14-16 i SeaSalmon auditoriet, Powerhouse (Brattørkaia 17, 2 minutters gange fra konferansehotellet).

Les mer om programmet og påmelding her.

Les mer om prosjektet her.

keyboard_arrow_up