Til innholdet

Produksjon av stor laksesmolt – hva er best praksis?

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

September 29, 2022

Start: kl. 12:15
Slutt kl. 12:15

Digitalt
Påmelding til arrangementet

Produksjon av stor laksesmolt – hva er best praksis?

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for produksjon av stor laksesmolt for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Prosjektet er finansiert av FHF og ledes av Nofima i samarbeid med NORCE, BDO, Åkerblå, Fiskaaling, UiB, UiT og Avrik. Spørreundersøkelser, intervju og dialogmøter brukes som verktøy for å samle et representativt bilde over dagens praksis.

For å komme fram til gode anbefalinger ønsker vi tett dialog med næringsaktører, for å kartlegge dagens praksis, utfordringer og ambisjoner når det hjelper produksjon av stor laksesmolt. Vi inviterer derfor til digitalt dialogmøte med oppdrettere og fiskehelseansvarlige som arbeider med stor laksesmolt. I dialogmøtet vil prosjektets resultater (så langt) bli presentert og vi vil legge til rette for dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som kan resultere i en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Fokus for dette dialogmøte blir være rettet mot Færøyene og hvordan de produserer storsmolt. Her ønsker vi å dele erfaringer og kunnskap på tvers av landegrensene for å lære av hverandre.

Rúni Dam fra Avrik spf på Færøyene vil holde et innlegg om produksjon på Færøyene som vil være en innledning til gruppearbeid og diskusjon.

 

For mer informasjon om dialogmøtet se her.

Mer om prosjektet her.

Program

keyboard_arrow_up