Til innholdet

Webinar: Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

Mai 6, 2022

Start: kl. 09:00
Slutt kl. 11:00

Webinar på Microsoft Teams

_

Påmelding til arrangementet

Webinar: Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing

TermVel-prosjektet er i avslutningsfasen, og nå vil resultater fra prosjektet bli presentert og diskutert.

TermVel prosjektet har som målsetting å skaffe til veie objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing.

To av delmålene i prosjektet har vært å:
• foreta standardiserte dataregistreringer, avklare dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med bruk av termiske metoder i lakseoppdrett.
• avdekke effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger på fiskevelferd.

Et tredje delmål i prosjektet er å utvikle og validere verktøy for å forstå og tilpasse termisk baserte avlusingsoperasjoner for bedre fiskevelferd og redusert dødelighet. Denne delen av prosjektet er forsinket pga pandemien, og vil bli gjennomført i 2022/23.

Kontaktpersoner: Malin Johansen mj@nceaquaculture.no og Merete Bjørgan Schrøder merete.schroder@sintef.no

NB: Påmeldingsfrist er 3. mai

Program

keyboard_arrow_up