Til innholdet

Delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk er evaluert

Et prosjekt pågått siden 2022 har evaluert den delvise auksjonsplikten for fryst hvitfisk og nå foreligger rapporten

Foto: Nofima
Auksjonsplikt Sak
Tekst modul

Det ble i 2022 innført en prøveordning med delvis auksjonsplikt. Hensikten var å sikre mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge skal få tilstrekkelig tilgang på råstoff til sin virksomhet. Ett av punktene som fulgte innføring av prøveordningen med delvis auksjonsplikt, var å evaluere ordningen gjennom en prøveperiode for torsk og sei.  
Derfor ble et prosjekt igangsatt med den målsettingen, prosjektleder har vært Nofima og nå foreligger evalueringen gjennom en faglig sluttrapport.

Nofima har gått ut med en nyhetssak om evalueringen og den finner du her.

Nofimas konklusjon i sin rapport er at prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst sløyd og hodekappet torsk og sei fungerer, og at det er en betydelig økning i torsk og sei til auksjon etter innføring av auksjonsplikt.

Dette har stor interesse for salgslagene og næringsorganisasjonene og rapporten vil blir studert nøye og diskutert i organisasjonene i tiden fremover.

All informasjon om prosjektet og sluttrapporten finner du her.

 

keyboard_arrow_up