Til innholdet

Hvordan har laksen det ved avlusning med Hydrolicer?

Sintef Ocean har sammen med Aqua Kompetanse gjort en vurdering av effekten av avlusning ved Hydrolicer og stress og velferd hos fisken.

Hydrolicer

← Se flere resultater
Prosjekt:
901329

Ikke medikamentelle metoder for å få kontroll med lusenivået er prioritert i havbruksnæringen. Når nye systemer kommer er det et krav til dokumentasjon av effekt og fiskevelferd. Hydrolicer er en form for mekanisk avlusning av laks som ble utviklet for noen år tilbake av oppfinnerne Frank Øren og Odd Einar Grøntvedt i samarbeid med Mowi og Midt-Norsk Havbruk. Den fungerer på en slik måte at fisken pumpes opp og igjennom et lukket vannrørsystem. Inni vannsøylen skapes det en vertikal turbulens som «løfter» lusa av fisken. Gjennom hele prosessen utsettes fisken kun for lavt undertrykk. Men hvordan har egentlig fisken det når den går gjennom en slik prosess? Og hvor god effekt har systemet? Sintef Ocean ble gitt jobben med å dokumentere dette gjennom dette FHF prosjektet.

Fiskevelferd

For å måle fiskevelferd ble tre faktorer valgt; fysiologiske målinger, vurdering av ytre tegn på belastningsskader og bruk av sensorfisk for å dokumentere krefter og påkjenning inne i systemet.

Trenging av fisken i forkant av avlusning medførte et forhøyet stressnivå. Utover dette, ble det ikke målt ytterligere endringer i stressnivå som følg​e av behandlingen fisken fikk ved avlusingen. 

Avlusing ved bruk av begge versjonene av hydrolicerene medførte en del skjelltap og hudblødninger. To uker etter avlusing viste fisken tydelige tegn til restitusjon målt som kortisol, klorid, hudblødning og slim. 

Sensorfiskene leverte et grunnlag for en systembeskrivelse av pumpe- og avlusingsprosessen ut fra målinger av akselerasjon og tidsforløp. Typisk gjennomløpstid ble målt til mellom 21–25 sekunder. Det var ikke mulig å knytte stressparametre fra blodprøver til målingene fra sensorfisker.

Effekt på lus

Forsøkene har vist at behandling av laks i Hydrolicer versjon 3 og 6.1 førte til reduksjon av fastsittende lus med 73–83 %, bevegelige lus 78–95 %, og kjønnsmodne hunnlus 55–92 %. 

 

Evaluering av Hydrolicer gir en detaljert og grundig innsikt i fiskevelferd og effekt av avlusing.  Utvikling av nye versjoner underveis i prosjektet ble gjort som følge av disse målingene.  Dette er en god metode for fjerning av lakselus fra oppdrettslaks med forsvarlig fiskevelferd uten bruk av kjemiske midler og er et viktig bidrag i utvikling av en effektiv kontroll med lakselus. 

 

Les flere detaljer om prosjektet på FHFs hjemmeside (link til prosjektet til venstre) eller i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (2/2019)

keyboard_arrow_up