Til innholdet

Konkurransedyktig filetering av Makrell

Prosjektet har utviklet automatiserte prosesser for tining og kjøling av makrell til filetering.

901665

← Se flere resultater
Prosjekt:
901665

Utvikling av teknologi, prosess og kunnskap om filetering av makrell har hatt høy prioritet hos norske bedrifter de siste årene. Man ønsker at norsk industriell produksjon av makrellfilet skal bli konkurransedyktig i forhold til tilsvarende produksjon i lavkostland. Da må Norge fokusere på å redusere effektivitet og lavest mulige produksjonskostnader samtidig som kvaliteten på våre produkter blir best mulig

 

Tining og kjøling til rett temperatur

Hovedmålet for prosjektet var å få automatisert prosesser for kjøling av ferskt råstoff, og temperaturheving på fryste blokker til ønsket temperatur.

Makrellsesongen er kort, og produksjon av filet må derfor basere seg på både ferskt og fryst råstoff. For ferskt råstoff må temperaturen senkes noe i forhold til temperaturen ved landing. For fryst råstoff må temperaturen heves til riktig nivå. Dette setter store krav til kapasitet og kontrollert temperaturstyring.

Den nye løsningen er bygget på eksisterende teknologi og utstyr. Ved å kombinere løsninger for tining og kjøling, blir resultatet et rasjonelt anlegg som fungerer industrielt til både fersk og fryst makrell.  Løsningen har blitt brukt i kommersiell filetproduksjon siden oppstart i 2022 og fungerer godt etter intensjonene.

 

Prosesslinje med kontrollerte betingelser

Anlegget består av to skrutanker som fungerer som tinetank og nedkjølingstank. Etter opptining og oppsplitting av blokker går fisken opp i neste skrutank som er en kjøletank med superkjølingsteknologi. Her blir temperaturen utjevnet, og makrellen er klar for filetering. En sentral del av anlegget er laketanken. Innstilling av riktig lakestyrke og temperatur i varmeveksleren er avgjørende for at kjølingen skal fungere.

Skrutankene fungerte godt til tining. Kapasiteten er god og man kan begynne å produsere på fisken 5-6 timer etter at tiningen starter. Ved riktig temperatur i tinetanken blir blokkene skånsomt brutt fra hverandre, andelen bøyd fisk minimeres, samtidig som kjernetemperaturene på fisken er lav slik at kvaliteten ikke forringes.

Fagsjef i FHF Lars Lovund mener at: prosjektet har vært svært nyttig for å få utviklet en teknologisk løsning som løpende kan levere riktig temperert rund makrell til filetering. Teknologien er ferdig implementert. Pelagisk næring ved Pelagisk faggruppe har sett løsningen i fullskala drift.

Filetutbytte ligger på omtrent 62% for filet med bukbein og ca 55% uten bukbein, uavhengig av hvorvidt det er tint eller fersk makrell som fileteres. 

Her kan du lese mer om resultatene fra prosjektet.

keyboard_arrow_up