Til innholdet

Lønnsom produksjon av filet til havs

Med ny banebrytende teknologi utviklet gjennom nytt prosjekt har fabrikktrålerflåten muligheter for å øke sin produksjon og driftsmargin for beinfrie produkter

Foto: Granit
Bilde1 (2)

← Se flere resultater
Prosjekt:
901275

Det er Møreforskning som har ledet prosjekt «Automatisk produksjon og sortering av beinfrie porsjonerte filéter om bord i fabrikktrålerne Granit og Ramoen», finansiert av FHF. Det er ombord på de to nevnte båter at uttestingen har foregått. To velkjente maskiner, Valka kutter og Valka grader (sorteringsmaskin) har vært utgangspunkt for uttestingen, hvor nødvendige justeringer og feilrettinger har foregått for å tilpasses forholdene til havs. Målet var å lykkes med automatisert skjæring av stykningsdeler med påfølgende automatisk sortering.

Det er økt etterspørsel etter konsumentvennlige sjøfryste filetprodukter. For å lykkes i markedet og oppnå økte marginer, ser næringen det som nødvendig å tilby beinfrie fileter og stykningsdeler av høy kvalitet. For å øke effektiviteten er det også nødvendig med automatiserte løsninger, noe som i tillegg vil fjerne tunge og ensformige arbeidsoppgaver. 

Økt lønnsomhet

Valka teknologien viste seg å gi bedre utbytte, gunstigere omregningsfaktor og større inntjening ved produksjon av stykningsdeler av store torskefileter enn standard filetproduksjon. At Valka kutteren skjærer ut tykkfiskbein med godt utbytte gir i seg selv en økonomisk gevinst.


Foto: Valka kutteren skjærer ut tykkfiskbein i torskefilet. Fotograf: Valka

Valka kutteren kan i tillegg også skjære filetene i en rekke ulike stykningsdeler som enkelt kan endres og tilpasses markedet. Dette gir ytterligere muligheter for økt verdiskaping og produktdifferensiering.


Foto: Eksempel på skjæremønster. Fotograf: Ramoen

Resultatene fra prosjektet er oppsummert i et faktaark og i en sluttrapport som ligger på prosjektsiden.

 

 

keyboard_arrow_up